Orzaks ve İstanbul Üniversitesi İş Birliği

Orzax İstanbul Üniversitesi İş Birliği

Orzaks İlaç, insan sağlığı alanındaki bilgilerini ve inovasyon iklimini geliştirmek üzere; dünya genelinde en iyi üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi’nin “Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile proje bazlı “İş Birliği” anlaşmasını imzaladı. İmzalanan anlaşma kapsamında; İ.Ü. Eczacılık Fakültesi ile Orzaks İlaç, sağlık sektöründe temel ve uygulamalı araştırmaların gelişmesini sağlayarak bu alandaki eğitim, araştırma ve buluşların insan sağlığı kapsamındaki çalışmalara kazandırılmasını amaçlıyor. Bilindiği gibi, Türkiye ilaç sektörü Ar-Ge alanında önemli bir potansiyel taşıyor. Orzaks İlaç ve İstanbul Üniversitesi bu iş birliği ile; yenilikçi yaklaşımların daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve gerek sağlıklı bireyler gerekse de hastalar tarafından kolay erişilebilir olmasını sağlamak üzere Ar-Ge alanındaki birikimlerini ortaya koyuyor.

Orzaks İlaç proje kapsamında, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transferi Merkezi iş birliği ile;

  • Yeni ürünlerin formülasyonlarının belirlenmesi
  • Mevcut ürünlerin formülasyonlarının gözden geçirilmesi
  • Üretim metotlarının tespiti
  • Analiz yöntemlerinin saptanması
  • Ürünlerin spesifikasyonlarının belirlenmesi
  • Laboratuvar üretim – stabilite çalışmaları
  • Pilot üretimlerin gerçekleştirilmesi
  • Proses validasyonu
  • Pilot üretim – stabilite konularında çalışmalar yapıyor.

İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Orzaks İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, “Tüketicilerin yararına olacak ham maddelerin en sağlıklı şekilde Türkiye’de üretilmesine ve yerli bir ilaç firması olarak ithalatın önüne geçip, gıda takviyesi alanında daha etkin ve hedefe yönelik ürünlerin üretimini hızlandırmaya odaklanıyoruz. Ürün güvenilirliğini arttırıp, bilimsel çalışmalara dayanarak süreci en iyi şekilde yönetmeye özen gösteriyor, sağlık sektöründeki atılımların ilerlemesini sağlıyoruz. Yenilikçi bir ortam oluşturmak amacıyla ortak bir bilimsel platform geliştirerek Türkiye’nin en iyi akademik kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan dolayı gururluyuz.” dedi.